de geheimen van Making Ideas Happen

Making ideas happen overview

Wist je dat de meeste ideeën niet uitgevoerd worden?

Het is niet dat ze niet gestart worden. Ze worden met veel energie gestart. Na een tijdje lekt de energie weg. En het volgende idee wordt met veel enthousiasme gestart. Volgens Scott Belsy is een gebrek aan organisatie de hoofdreden.

Daardoor verlies je als kenniswerker veel geld en tijd.

Scott is gepassioneerd door ideeën die gerealiseerd worden. Hij vatte dat onderzoek samen in het boek: Make Ideas Happen.

Zwaartekracht

making ideas happen S Blesky62% van de creatieve ondernemers zijn niet georganiseerd. Boude uitspraak. Ze is niet afkomstig van Scott. Het is het resultaat van een bevraging bij duizenden ondernemers door Scotts team.

Een groot deel van deze ondernemers leidt aan het Idea to Idea Syndrome. Er worden veel projecten gestart, weinig afgewerkt. De inertie slaat toe. Er zijn drie krachten die deze inertie bevorderen.

  • gebrek aan organisatie

  • gebrek aan verantwoordelijkheid (accountability)

  • gebrek aan leiderschap

In dit artikel krijg je een aantal tips om meer uitvoering en organisatie te krijgen.

Impact

Ideeën realiseren betekent een impact krijgen op de buitenwereld.

Scott presenteert een eenvoudige formule.

Impact = Creativiteit x Organisatie

Energie geven aan meer organisatie leidt tot een grotere impact.

Uit de reactieve mode

Je hebt als professional tijd nodig om te focussen op de acties die je wil doen. De impactvolle ondernemers creëren tijdsvensters zonder onderbrekingen.

Er is een oneindige stroom van e-mails, sms, LinkedIn, Tweets, telefoons… als je dat toelaat.

Het bewaken van je meest waardevolle uren is een grote hefboom om meer impact te realiseren.

Create window of non-stimulation – Scott Belsky

Focus op acties

Ideeën worden slecht gerealiseerd wanneer je acties doet. Het lijkt gezond verstand om je werk te organiseren met een focus op acties.

Acties starten altijd met een actie werkwoord. Mailen, opvolgen, bellen, editen, opzoeken.

Action Method

Het team van Scott heeft een eigen actie- methodiek. Deze Action-methode heeft drie items.

  • Actie

  • Backburner

  • Referentie

Alle punten uit een vergadering, brainstorm, telefoongesprek kan je terugbrengen tot deze drie punten.

Je hebt een aantal acties opgeschreven voor jezelf. Mogelijks zijn het acties die anderen voor jou zullen doen. Je wacht dan op acties die anderen gaan doen.

Backburners zijn zaken die misschien later gerealiseerd zullen worden. Hou die apart van de acties. Je energie zal er niet door opgeslorpt worden. Onze incubatielijst.

Referenties zijn items die geen acties hoeven. Niet nu en ook mogelijks niet later. Je wil dat item wel houden als referentie voor later. Mijn PKM-systeem.

Zorg ervoor dat je je acties steeds opschrijft. Digitaal of analoog. Betrouw niet op je hoofd. We zijn onderdeel van de Homo Oblitus.

Waarde van vergaderingen

Meet de impact van vergaderingen aan de hand van acties die eruit voortvloeien. Een vergadering zonder acties was niet nodig. Je had met minder tijd en moeite een mail kunnen sturen.

Beëindig elke meeting met het overlopen van de actiepunten van iedereen. Dat voorkomt dubbele of geen acties. En het bevordert aansprakelijkheid.

Vooruitgang geeft vooruitgang

Ideeën vorm zien krijgen geeft extra energie. Je vooruitgang publiekelijk tonen, helpt om het momentum aan te houden of te versterken.

Een scorebord is belangrijk in het managen van de energie. Het is het onzichtbare zichtbaar maken.

Optimaliseer

Het hoeft niet perfect te zijn voordat je versie 1.0 aflevert. Het is veel erger om geen versie te hebben. Verbeter en kom met de volgende versie.

Hoe ziet jouw scorebord eruit? Hoe ga je dat de komende tijd optimaliseren?

Stalken of belofte nakomen?
Het kernprobleem

0 berichten

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste die een reactie plaatst!