Twaalf Manieren hoe experimenten je helpen

Twaalf manieren hoe experimenten helpen

Om contenter effectiever en productiever te worden

Gebruik je ook soms de uitspraak: Als het werkt, hoef je het niet te fixen?

Ja?

In België hadden we een premier die beroemd werd met deze uitspraak. Ja, die van "Let the beast go". De problemen oplossen als ze zich voordoen. Dat lijkt een verstandige aanpak totdat je een probleem hebt.

En dan doet het fixen pijn natuurlijk.

Je moet dan brandje blussen. Daarna is het terug business as usual. De kans dat het brandje nog eens ontstaat is groot. En dat voelt als reactieve mode.

Voor een kenniswerker is dat herkenbaar. Je werkt anders dan pakweg twee jaar geleden. Je vroegere software is niet meer beschikbaar en je dient een ander pakket te gebruiken. En dat werkt net even anders. En daar had je niet op gerekend. Jij moet anders gaan werken. Je werkt stopt niet. Dat nieuwe pakket leren kost je extra capaciteit. Leren in een stress mode is minder effectief dan wanneer ze leert met acceptabele druk.

Vloeiend creëren

Het zou magisch zijn wanneer je die omstandigheden voor bent.

Als kenniswerker wil je vloeiend kunnen creëren. Je tijd maximaal gebruiken om je werk te doen. Proactief zijn, meester zijn over je todo lijst. En dat is het tegenovergestelde van brandjes blussen.

Doe eens normaal

We zijn gewoontedieren. Wanneer iets werkt houden we dat graag zo. Het werkt, en er is al werk genoeg. Geen extra werk alsjeblief.

Onze omgeving heeft ook graag dat we gewoontedieren zijn. Dat geeft hun een geruststelling. Wanneer we ons anders gedragen gaat je omgeving terugduwen. “Doe eens normaal” wordt er dan geschreeuwd.

Het is te begrijpen dat gedrag alleen aangepast wordt wanneer het niet anders kan. Het zit in onze gewoonten.

Hoe dikwijls blijf je in de Status Quo? Hoe dikwijls kies je voor de Status Go wanneer er geen druk op zit?

Experimenten

Maar je hebt in het verleden al gewoontes aangepast. Niemand wordt geboren met tafelmanieren. Je hebt geleerd om met mes en vork te eten. Je kan het en je deed succesvol aanpassingen aan je gedrag in het verleden.

Je kan de omstandigheden voor zijn door experimenten te doen. Je hoeft niet te wachten tot er een probleem is.

Een aantal synoniemen voor experiment zijn: oefening, probeersel, research en ontwikkeling. Development is ook een mooie benaming. Je zoekt en je ontwikkelt.

Experimenten zijn aanpakken die je nog niet gedaan hebt op de manier die je nu gaat onderzoeken. Je kent de uitkomst dus nog niet. Je hebt naar alle waarschijnlijkheid wel een hypothese.

Twaalf manieren hoe persoonlijke experimenten je helpen

1. Geven je inzicht

We hebben allemaal vooroordelen en blinde vlekken. Experimenten maken je vooroordelen of blinde vlekken bij een bepaalde aanpak zichtbaar. Misschien weet je niet dat bewegen voor jou een manier is om productief te blijven. Door een experiment te doen kom je dat al of niet te weten.

Spoiler alert: je bent niet volkomen rationeel. Dankzij je experimenten krijg je een inzicht in je irrationaliteit en kan je je daar voordeel mee doen. Je doet een experiment gedurende één week om alleen maar zaken te doen die op een lijstje staan. Welk inzicht geeft je dat, na die week?

2. Zorgen voor verbetering of bevestiging

Wanneer je iets anders probeert dan wat je gewoonlijk doet, merk je een verbetering in je resultaat of niet. Bevestigen dat je goed bezig bent, heeft veel waarde.

3. Zorgen voor verhalen

Je hebt altijd iets grappig te vertellen. Het loopt niet altijd hoe je het verwacht. Die onverwachte zaken zorgen voor mooie verhalen.

4. Zijn veilig

Een experiment kan nooit verkeerd gaan. Je doet anders om iets te weten te komen. Je omgeving weet ook dat het een test is. En daardoor is er minder externe weerstand.

5. Zijn beperkt in duur

Het einde van iets zien helpt om in actie te komen. Het is makkelijker om één maand vroeg op te staan dan dat voor heel je leven te doen.

6. Natuurlijke nieuwsgierigheid en je liefde voor leren

Experimenten voeden je natuurlijke nieuwsgierigheid.

Hoe zit dat nu juist? Wat is het effect van deze app op je schrijfsnelheid? Wat zou je nog anders kunnen doen om een beter resultaat te hebben?

7. Je weet het

Zolang je iets niet geprobeerd hebt kun je het niet weten. Het blijven hersenspinsels of alleen maar theorie. Wat zeg je wanneer er je gevraagd wordt: “Kan je cello spelen?”. “Nee, of ik weet het niet. Ik heb dat nooit geprobeerd”.

8. Zijn een onderdeel van de Growth mindset

Volgens Carol Dweck heb je een Fixed mindset of een Growth mindset. Alle succesvolle individuen beschikken over een Growth mindset. Ze geloven dat wat ze van nature hebben meegekregen een startpunt is om zich verder te ontwikkelen.

9. Zorgen voor toestemming

Wanneer je aan je omgeving communiceert dat je een experiment gaat doen, ga je minder weerstand ondervinden. Ze zijn op de hoogte.

10. Zorgen voor veranderingsbereidheid

Door experimenten te doen wordt je veranderingsbereidheid groter. Je natuurlijke weerstand die je in de status quo houdt, wordt kleiner. Het wordt voor je onderbewuste de normaalste zaak dat je bewust andere zaken doet. De status go wordt makkelijker.

11. Vergroten je wilskracht

Je wilskracht heeft niet alleen een relatie met het glucose niveau in je bloed. Je wilskracht wordt ook groter wanneer je oefent met ander gedrag.

12. Vergroten je leervermogen

Onder stressomstandigheden nieuwe zaken leren, is beperkt leren.

Je brein kan het nieuwe gedrag alleen maar doen als exact dezelfde omstandigheden zich voor doen.

Experimenteren zorgt voor een leren dat aanpasbaar is.

Opzetten van je experimenten

  • Start met een beperkt aantal experimenten.

  • Start met één experiment. Je hoeft geen honderd experimenten tegelijk te doen.

  • Vraag Feedforward aan een collega? Wat zou jij in mijn plaats doen om dit op te lossen? Probeer dat een aantal keer.

  • Zet je experiment op je Masterlijst. Beschouw het als een project met een einde. Op een bepaald moment is dit experiment klaar. Het einde is wanneer je de evaluatie van je experiment gedaan hebt. Welke conclusie trek je daaruit? Heb je daardoor een nieuw project of taak?

  • Voorzie de nodige extra tijd in je capaciteitsplanning. Als je geen lege ruimte hebt, geen vacuüm creëert, wordt het moeilijker om iets nieuw te starten. Experimenten hebben nu éénmaal tijd nodig.

  • Schrijf je experiment neer. Wat ga je anders doen? Hoe bepaal je of dit succesvol was of niet?

  • Zorg voor de nodige reminders. Je weet immers dat ons brein ons niet altijd de nodige reminders bezorgt.

  • Deel je inzicht, je ervaring. Het stimuleert een omgeving die experimenten zal omarmen.


De kunst van het doorbreken van Yhe Resistance de Steven Pressfield Manifesto
Het Belang van Balanceren en Vernieuwen

0 berichten

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste die een reactie plaatst!